Lidé v semináři

Seminář vedou představení: rektor, který dohlíží na celkový chod semináře a odpovídá za formaci seminaristů a provoz semináře, a spirituál, který zajišťuje seminaristům duchovní vedení.


klikněte pro detail fotografie

Bohoslovci ročníku 2016/2017

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ - Dominik Frič (1), Michal Hladík (1), Tomáš Sixta (1), Karel Vrana (1), Petr Burian (2), Kryštof Kolomý (3), Robert Benno Štěpánek (3), Václav Šustr (3), Jaroslav Mrňa (4), Václav Revenda (4).
DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ - Pavel Kasal (2).
DIECÉZE KRÁLOVEHRADECKÁ - Pavel Jelínek (1), Josef Šimon (1), Jakub Brabenec (2), Jiří Ondruš (2), Miroslav Orel (5).
DIECÉZE LITOMĚŘICKÁ - Václav Novák (4).
DIECÉZE PLZEŇSKÁ - Tomáš Kadlec (2), Vojtěch Matys (4), Bystrík Feranec (5).

Tento rok s námi po dobu 1 (respektive 2) semestru tráví také 2 studenti řeckokatolického semináře v Prešově Miroslav Házy (3) a Ján Horňák (5), kteří jsou tu na studijním pobytu.

Krom nich v naší komunitě pobývá i 1 student z Itálie, který se zde má naučit česky, aby poté mohl působit v naší zemi.  


klikněte pro detail fotografie

Rektor

P. Jan Kotas

Podrobnější informace budou brzy doplněny.

Od 1. 9. 2015 máme nového rektora semináře. P. Jana Kotase. Česká televize v pořadu Cesty víry odvysílala pořad o otci Janovi v lednu 2015. Vy se na tento díl můžete podívat pod odkazem:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/314298380030008-cesta-za-synem-cloveka/

 


klikněte pro detail fotografie

Spirituál

Mons. Mgr. Josef Žák se narodil 20. července 1957 v Kraslicích. Dětství a mládí prožil na Sokolovsku. Je nejmladší z devíti dětí. Nejprve studoval na SZTŠ v Chebu a následně na Cyrilomětodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce 1985 byl v Praze vysvěcen na kněze Františkem kardinálem Tomáškem. Působil čtyři roky jako kaplan v Plzni později jako farář a okrskový vikář v Rokycanech. V této době byl rovněž pověřen službou pomocného spirituála v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze a také mu byla svěřena péče o mládež v Pražské arcidiecézi. V roce 1993 byl jmenován prvním generálním vikářem nově zřízené Plzeňské diecéze. Od roku 1996 byl farářem v Plánici a okrskovým vikářem vikariátu Klatovy. Počínaje r. 2005 se jako spirituál kněží staral o kněze v Plzeňské diecézi. Funkci generálního vikáře Plzeňské diecéze znovu zastával od r. 2011. Spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze se stal od 1. července 2016.


klikněte pro detail fotografie

Externí spirituál

Od října 2016 k nám do semináře vždy od čtvrtečního večera do pátku jezdí P. doc. Jaroslav Brož jako tzv. "externí spirituál".  

P. Jaroslav Brož pochází z Červeného Kostelce, vysvěcen na kněze byl v roce 1988. Působil v Hradecké diecézi, nyní se ovšem věnuje zejména pedagogické a vědecké práci na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Věnuje se Novému zákonu a sepsal např. komentář k listu Židům.   


facebook twitter LINKUJ flickr digg    
ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ
KONTAKTY     |     DOKUMENTY KE STAŽENÍ     |     PARTNEŘI     |     ODKAZY
© 2009 UNIVERZITA KARLOVA, ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ | design by: MVP design

ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ